faalangstrijlessen en adhd begeleiding
Rijlessen
voor iedereen

Met faalangst of dyslexie alsnog je auto-examen halen

Praktijk + Theorie = Rijbewijs
Met onze hulp brengen wij jou dat begeerde papiertje: je rijbewijs B. Alle aspecten van de cursus worden in fasen geleerd. Hierdoor leer je in kleine stapjes het fijne van auto rijden. Zo rij je geheel op je eigen tempo naar je rijbewijs. Hieronder gaan wij in op de cursus. Deze bestaat uit een praktijk- en theorie-examen.

 

praktijk autorijschool paul feij amsterdam zuidoost

Praktijk

Als je begint met rijlessen is een theoriecertificaat nog geen must. Indien je zover bent om het praktijkexamen af te leggen is dit wel een vereiste. Natuurlijk zal je je nu afvragen wanneer dit aangevraagd moet worden. Wees gerust, onze instructeur zal je adviseren wat het meest geschikte moment is. Wij denken met elke stap met jou mee.

Leren in fasen
Je krijgt gemoduleerd rijles, dat wil zeggen. je leert in fasen, kleine stapjes: eerst het voertuig beheersen, daarna ga je pas de weg op en leer je eerst bijvoorbeeld met de voorrang om te gaan, dan pas met spiegels enzovoort.

Pas als je een nieuw onderdeel beheerst, krijg je weer iets nieuws erbij, zodat het overzichtelijk blijft en je alles goed kunt verwerken.

Als je hieronder klikt, zie je het totale pakket wat je moet leren voor het examen en wat het CBR bij jou gaat testen. Samen met de instructeur bepaal je de examendatum en het tijdstip.

De leskaart
Van onze rijschool krijg je een leskaart waarop al onze afspraken en betalingen worden genoteerd. Ook staat erop vermeld wat je de volgende les gaat doen, zodat je je kunt voorbereiden op de les. Tevens staan al onze prijzen erop vermeld, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Wij halen en brengen door heel Amsterdam, maar waken ervoor dat je als taxi gaat fungeren: Je hoeft nooit bang te zijn dat je midden in het centrum terecht komt als je nauwelijks nog het voertuig beheerst en ook wonen de andere kandidaten die voor of na jou rijden, altijd dicht in de buurt.

Zekerheid voor beide partijen
Wij garanderen, dat als een examen niet kan doorgaan door een mankement aan de auto, en wij hebben daar echt schuld aan, dat het nieuw aan te vragen examen gratis geschiedt en de rijlessen tot aan dat examen, gratis zijn. 

Daar staat dan weer tegenover dat wij gemaakte afspraken voor rijlessen op tijd afgezegd willen hebben, dit staat in onze aanmelding bevestigingsbrief. Ook als je de rijschool gaat verlaten om welke reden dan ook, moeten alle financiële verplichtingen voldaan zijn. Als bewijs daarvoor krijg je dan een verklaring hierover, zodat daar geen misverstanden over kunnen ontstaan.

Indien er nog lessen open staan en je kunt niet aantonen met een uitschrijfbewijs dat alle lessen betaald zijn, krijg je gegarandeerd te maken met ons incassobureau, dat voor ons de rekeningen gaat innen. Daar zitten in elk geval al €25 aan administratiekosten aan vast en als de tweede herinnering nodig is, ook justitiële kosten. Vraag dus altijd bij vertrek om het uitschrijfbewijs.

De examenaanvraag

De kandidaat die een rijcursus gaat volgen bij een rijschool, gaat het beste na de eerste rijles meteen naar de CBR-site, waar je een Gezondheidsverklaring kunt invullen door onder de tekst  BENT U RIJGESCHIKT? op "gezondheidsverklaring en keuring" te klikken. Dit is een verklaring over je eigen lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Het CBR moet je verklaring goedkeuren en dat kan soms wel 4 maanden duren als er iets aan de hand is, dus wacht daar niet te lang mee. Daarna moet je de rijschool machtigen door het registratienummer van onze rijschool op te geven en je eigen gegevens in te vullen. Inloggen voor beide doe je met je DIGI-D en ondertekenen ook met je electronische handtekening, je DIGI-D. Het registratienummer van de rijschool is  2515R1.

Op de homepage van de CBR-site zie je links op de pagina staan: Machtig uw autorijschool met DIGI-D. Als je niet over een DIGI-D beschikt, vind je daar op de pagina hoe je wel daaraan komt. Heb je een DIGI-D, dan kun je daar inloggen, maar je kunt ook nu meteen regelrecht naar de juiste pagina gaan via de volgende link: inloggen. Het CBR maakt dan aan jouw rijschool bekend dat er voor een kandidaat een praktijkexamen aangevraagd kan worden. Zonder afgeven van deze machtiging en zonder Eigen Verklaring kan er dus geen examen aangevraagd worden.

Soms komt het voor dat je om de een of andere reden geen DIGI-D kunt aanvragen. Kun je geen DIGI-D aanvragen, machtig jouw rijschool dan via dit formulier. Het duurt dan wel ongeveer een week voordat je rijschool de machtiging binnen krijgt.

De kosten voor de examenaanvraag betaal je altijd aan de rijschool, die zorgt er dan voor dat de kosten bij het CBR betaald worden. Zodra de financiële kant is afgehandeld, zoekt de rijschool voor jou op de CBR-computer een examendatum, waarna jij via het CBR de datum en het tijdstip per email toegezonden krijgt. De oproep die je dan meteen krijgt, bestaat uit:

 1. een formulier waarop gevraagd wordt of de gegevens van je Gezondheidsverklaring, dit is het formulier dat je al eerder had ingevuld en ondertekend en gaat over, of je geestelijke en lichamelijk toestand in orde is om een voertuig te besturen, nog juist zijn en of je de algemene voorwaarden van het CBR tijdens het examen accepteert. Onderteken dit nog niet, maar doe dit pas in het bijzijn van de examinator op de dag van het examen.
 2. de oproep zelf met daarop vermeld wat er van jou verwacht wordt op het examen en hoe het in zijn werk gaat, de datum en het tijdstip, en het tafelnummer waar jij je moet melden.

Bovendien staat er vermeld wat je voor het examen moet meenemen: een geldige legitimatie en deze oproep. Let op: zonder legitimatie kun je geen examen doen!

Tot slot krijg je van de rijschool nog een leeg zelfreflectieformulier, wat je ook al eens eerder ingevuld had tijdens de lessen. Vul deze thuis in op de dag dat je examen moet doen en lever deze gesloten in bij de examinator, na het examen kijkt deze er pas naar.

Alvast weten wat je te wachten staat bij CBR?

Als eerste moet een kandidaat in staat zijn eigen vaardigheden te kunnen inschatten. Allereerst voorkomt dit vaak teleurstelling na het examen, maar het helpt sterk in de motivatie van zijn rijgedrag. Deze zelfreflectie wordt nu ook in het examen toegepast. Een voor het examen ingevuld formulier wordt in een gesloten enveloppe aan de examinator overhandigd. Dit zelfreflectieformulier wordt door de rijschool aangeleverd en door de kandidaat zelf ingevuld, vlak voor het examen of tijdens de laatste rijles. Pas na het examen, nadat de uitslag bekend is gemaakt, mag deze enveloppe geopend worden en wordt het beeld dat de leerling van zichzelf heeft, bij de examen nabespreking betrokken. Het heeft dus geen invloed op de uitslag.

 Het examen zelf bestaat voornamelijk uit een milieubewuste rit van ongeveer een half uur, vooraf gegaan door een korte kennismaking en uitleg over hoe en wat tijdens de rit, en afgesloten door een uitslag met toelichting over de situaties die zich tijdens de rit hebben voorgedaan. Tijdens de kennismaking worden de vereiste papieren gecontroleerd en moet de kandidaat zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs om fraude tegen te gaan en de aan de examenoproep gekoppelde Eigen Verklaring ondertekenen. Nu wordt ook het zelfreflectieformulier in de gesloten enveloppe overhandigd en opgeborgen tot na de examenrit.

Daarna zal de examinator vertellen dat je 10 -15 minuten  zelfstandig een route gaat rijden, wat inhoudt dat er een keuze gemaakt gaat worden uit 3 opties:

 1. Met behulp van navigatie naar een door de examinator opgegeven en door de  kandidaat zelf ingevoerd punt rijden

 2. Naar een bepaald, vooraf aangegeven oriëntatiepunt rijden, bv een aan jou bekende locatie waar je naar toe kunt rijden of een punt wat je kunt zien, een hoog gebouw of toren.

 3. Via een clusteropdracht rijden of gewoon een tijdje de borden volgen voor een bepaalde richting.

 Tijdens de rit bepaalt de examinator  welke van deze opdrachten je gaat krijgen, de rest van de rit wordt volgens de aloude links - rechts methode gereden.

Na de inleiding wordt eerst nog een ogen test gedaan: een kenteken op de parkeerplaats lezen van ongeveer 25 m afstand.

 Vervolgens volgt er steekproefsgewijs een controle van de autolampen en wat vragen over de instrumenten in de auto, buiten de auto of wat vragen over onder de motorkap. Hiervoor moet je dan de motorkap zelf kunnen open maken. Daarna gaat de rit beginnen.

Tijdens de rit wordt er ook een bijzondere manoeuvre-opdracht gegeven, wat vroeger dan de bijzondere verrichting was, maar wat nu wordt opgegeven bijvoorbeeld als: je krijgt een omkeeropdracht, we gaan dus in deze straat weer terug de andere kant op.

Je mag dan zelfstandig bepalen waar in diezelfde straat je op welke manier de auto gaat omkeren, als hij maar op 4 wielen blijft staan en het wel zo'n bijzondere verrichting is zoals je die geleerd hebt tijdens de opleiding. Zo kun je ook een parkeeropdracht of een stopopdracht krijgen, al dan niet tijdens je zelfstandige route, terug bij het CBR of tijdens het links-rechts gedeelte. Je bepaalt bij terugkomst zelf waar en hoe je de wagen wegzet, maar meestal geeft de examinator wel enige aanwijzing.

Faalangst examen bij het CBR

NIEUW: Faalangst examen

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft besloten om het faalangstexamen definitief in te voeren. Een uitgebreide proef die het afgelopen jaar bij het CBR werd gehouden leverde reeds positieve resultaten op. De speciale aanpak heeft een gunstige invloed op de ervaren spanning en leidt tot een realistischer prestatie tijdens het rijexamen.

Het faalangstexamen duurt 80 minuten. De norm om te slagen is hetzelfde als bij een regulier B-examen. De kandidaat met faalangst moet tijdens dit examen, net als alle andere kandidaten, ook laten zien dat hij in staat is om veilig en verantwoord aan het verkeer deel te kunnen nemen. Zie voor de extra kosten hiervoor op de prijzen pagina.

Meer informatie:  Faalangstexamen

 

Voor wie is het faalangstexamen bedoeld?

 

Het spreekt eigenlijk voor zich: het faalangstexamen is bedoeld voor mensen met faalangst, mensen die overdreven bang zijn iets verkeerd te doen en niet in zichzelf geloven en dus ook bang zijn voor het rijexamen. Het maakt niet uit of je al eerder rijexamen hebt gedaan. Ook als je al in het traject Nader Onderzoek Rijvaardigheid zit (BNOR, zie hier onder), kun je dit speciale examen aanvragen.


Als je vermoedt dat je last hebt van een ongezonde en extreme angst voor het rijexamen, dan kun je het beste een rijschool zoeken die gespecialiseerd is in het begeleiden van leerlingen met faalangst. Het is namelijk bekend dat je faalangst het beste al tijdens de opleiding te lijf gaat, en niet alleen bij het examen. Op die manier kun je al vanaf je eerste rijles werken aan jouw spanning. Het faalangstexamen duurt  langer dan een gewoon praktijkexamen, namelijk 80 minuten. Het begint met een intakegesprek waarin je rustig jouw situatie als gevolg van faalangst kunt bespreken. De examinator zal daar in het verdere verloop van het examen rekening mee houden.

In dit faalangstexamen is dus voldoende tijd om je op je gemak te stellen. Want als je je op je gemak voelt, dan presteer je het beste!  

Ben je eenmaal op weg en de verlammende spanning slaat toe, dan kun je een time-out krijgen. Of meerdere, als dat echt nodig is. Jij mag het ook zelf aangeven, maar jouw examinator kan jou ook een time-out geven, als hij denkt dat jij dat nodig hebt.

Omdat het examen langer duurt, wordt het wel duurder dan het gewone rijexamen voor de personenauto. Het CBR-tarief voor dit speciale examen bedraagt €141,00. Let wel: dat zijn de kosten die het CBR aan de rijschool berekent. Hierbij komen nog de kosten die de rijschool zelf maakt.  Door de langere duur van het faalangstexamen zullen ook deze rijschoolkosten evenredig stijgen. Vraag je rijschool ernaar. Kijk voor onze prijs op de prijzen-pagina. 

De examinator die dit examen afneemt is getraind om mensen met faalangst te begeleiden.

Op www.faalangst.nl of www.123test.nl kun je testen of je moet overwegen om het speciale rijexamen aan te vragen. Overleg altijd met jouw rij-instructeur!

BNOR

Examen bij het BNOR

Het verhaal voor het CBR geldt in grote lijnen ook voor het BNOR. Het verschil zit hem in de benadering van de kandidaat: die wordt meer op zijn gemak gesteld. Er is ook meer tijd voor. Dan kun je toch beter meteen hier naar toe gaan? MIS. De examens worden in principe alleen afgenomen door het CBR, ben je daar 4X afgewezen binnen 5 jaar, dan MOET je naar het BNOR en daar blijf je dan afrijden tot je een keer slaagt. Je kunt er dus NIET eerder naartoe en als je er bent, kun je onder normale omstandigheden ook niet meer terug naar het CBR, tenzij je een geruime tijd zou stoppen en de 4 laatste examens niet meer binnen de laatste 5 jaren liggen.

Waar rij ik af en wat moet ik meenemen?

Beide examencentra zijn van elkaar gescheiden. De locatie van het CBR vind je op de site van het CBR. Het BNOR heeft per examenplaats vaak meerdere oproeplocaties: Voor Amsterdam kun je gaan naar Amstelveen of Zuidoost. Dit bepaalt je instructeur of gaat in onderling overleg. De rijschool kan je er nog veel meer over vertellen.

Je neemt altijd je oproep mee, het zelfreflectieformulier en een geldig legitimatiebewijs.

Praktijkexamen

inschrijven theorie examen auto autorijschool paul feij amsterdam zuidoost

Theorie

De beste methode om met de spelregels van het verkeer te leren omgaan, is door een theoriecursus te volgen. Natuurlijk kun je het ook alleen uit een boek leren, maar vaak ontgaat je dan het verband tussen de regels en je hebt geen controle over wat je kent of begrijpt.

Een theoriecursus verhoogt je slagingskansen
De kans om voor het theorie-examen te slagen is in Amsterdam 25%, maar na een cursus ligt dat boven de 85%.

Bij ons kan je kiezen uit twee theoriecursussen: Een avondcursus van vier avonden of een 1-dagscursus op de zaterdag. De avondcursus duurt twee weken en is op vaste dagen. Je leert dan omgaan met het geleerde en met de computer waarmee het examen wordt afgenomen. Het theorie-examen is bij de cursus inbegrepen en volgt aansluitend op de cursus.

Je sluit af met een toets. Hierna wordt het theorie-examen voor jou aangevraagd. Geen omkijken dus. Zowel de toets als het examen zijn gratis. Deze zijn namelijk inbegrepen in de prijs. 

Indien je door zelfstudie de stof gaat leren, moet je jezelf opgeven bij het CBR voor theorie-examen of wij doen dat voor je, als je dat liever hebt.

Theorieboek blijft onmisbaar
Let wel, hoe je je ook voorbereidt, boeken heb je altijd nodig. Het is onmogelijk theorie te leren alleen van een Cd-Rom, omdat je dan alleen maar steekproeven leert en niet de volledige stof voorgeschoteld krijgt.

Houdbaarheid certificaat
Na geslaagd te zijn krijg je een Elektronisch Certificaat, dat 1,5 jaar geldig blijft, ook voor kandidaten van 16 jaar is de houdbaarheid 1,5 jaar. Binnen die tijd moet je dus je praktijkexamen halen, anders moet je weer opnieuw theorie-examen doen. 

Wij adviseren vanwege de beperkte houdbaarheid maar ook vanwege de noodzaak enige praktijkkennis te hebben in overleg met de instructeur theorie-examen te doen, maar wel het leren zo snel mogelijk te starten, liefst parallel met de praktijkopleiding. Halverwege je praktijkcursus doe je het best het theorie-examen: je hebt dan diverse praktijkvoorbeelden uit de eerste hand en die zijn hard nodig om de gevaarherkenningsvragen te kunnen beantwoorden.

inschrijven theorie examen auto autorijschool paul feij amsterdam zuidoost

Dyslectisch?

Dyslexie is onafhankelijk van intelligentie en komt voor bij normale en zelfs hoge intelligentie. Kinderen met dyslexie blijven, wat betreft schoolprestaties, achter bij het niveau wat van hen verwacht mag worden. En hebben dus ook problemen met het bestuderen van de verkeerstheorie.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat dyslectici baat hebben bij gesproken boeken. Veelal wordt de gewone, gedrukte tekst gelezen, terwijl tegelijkertijd de tekst, via de koptelefoon, wordt beluisterd. Er zijn ook dyslectici die baat hebben bij een groter lettertype.

Er zijn 2 opties om gesproken boeken te lezen:

1.Daisy

Daisy staat voor Digital Accessible Information System. Dit is de wereldwijde standaard voor luisterboeken voor mensen met een leesbeperking. De betreffende cd-roms zijn af te spelen met een DAISY speler of met de gratis (freeware) software AMIS van DAISY organisatie.

Met een Daisy-luisterboek kun je op meerdere niveaus navigeren. Het voordeel van deze Daisy-cd tov andere geluidsformaten is dat je direct naar het gewenste hoofdstuk, paragraaf of kopje kunt navigeren. Daarnaast onthoudt deze cd waar je gebleven bent met luisteren, mocht je op een ander moment willen voortzetten en kun je bladwijzers (digitale ezelsoren) aanbrengen.

Op deze manier is leren voor mensen die moeilijk kunnen lezen of moeite hebben met de geschreven Nederlandse taal veel makkelijker gemaakt.
 De navigatievoordelen gelden niet voor afspeelapparaten met alleen een MP3-funktie Op standaard cd-spelers die alleen audio als geluidsformaat ondersteunen, werkt de Daisy-cd niet

2.AMIS

AMIS is een gratis programma voor Windows computers waarmee gesproken boeken kunnen worden afgespeeld. Je hebt hiervoor dus geen aparte DAISY-speler meer nodig. Navigeer eenvoudig naar een hoofdstuk of pagina, breng bladwijzers aan, pas de voorleessnelheid aan en lees verder waar je de vorige keer gebleven bent. Het kan allemaal. Op de website van het internationale DAISY Consortium kun je van AMIS gratis de Dutch Complete installer downloaden. In deze Nederlandse versie van de software worden alle commando’s met een Nederlandse stem voorgelezen en is een Nederlandse gebruikershandleiding aanwezig.

DAISY en AMIS, de feiten op een rij

Gesproken schoolboeken zijn zogenaamde DAISY-bestanden, die o.a. met de gratis software AMIS kunnen worden afgespeeld. Niet bekend met de begrippen DAISY en AMIS? Wij zetten de feiten voor je op een rij.

AMIS

 • Staat voor Adaptive Multimedia Information System.
 • Is een open source programma waarmee DAISY-bestanden gelezen kunnen worden.
 • Is software voor Windows pc’s.
 • Heeft een optionele automatische spraakfunctie.
 • Visueel gehandicapte gebruikers hebben daardoor geen speciale voorleessoftware nodig om AMIS te gebruiken.
 • Is geschikt gemaakt voor Nederlandse gebruikers.
 • Meer informatie over het AMIS project: www.daisy.org/projects/amis

DAISY

 • Staat voor Digital Accessible Information SYstem.
 • Is een wereldwijd erkende open technische standaard.
 • Stelt in staat snel en eenvoudig te navigeren door bestanden.
 • Is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met een leeshandicap.
 • Kan ook gebruikt worden voor het toegankelijk maken van tekst in het algemeen.
 • Ontwikkeling, beheer en promotie is in handen van het internationale DAISY consortium. Meer informatie over het DAISY consortium: www.daisy.org

 

Vergoeding via de zorgverzekering

 

Daisy spelers zitten in de basisvergoeding. Voor volledige vergoeding moet een zorgverzekeraar een contract hebben afgesloten met een leverancier.
Eigen risico
Omdat de daisy speler in de basisverzekering zit gaat de aanschaf ten laste van het eigen risico. Vraag uw zorgverzekeraar om informatie.

Je theorie-examen gratis oefenen op de pc?

Als je thuis ook een computer hebt, is het misschien handig om te oefenen via een cd-rom, slechts € 21 bij ons, maar je kunt ze in vrijwel elke boekhandel verkrijgen. 
Je kunt ook gratis leren via internet en daarna jezelf testen en een soort proefexamen doen. Zelfs op de site van het CBR kun je oefenen. 
Enkele andere mogelijkheden zijn via de volgende sites je theoriekennis te testen. Klik op:

 1. Gratis theorie
 2. Theorie examen oefenen. Onze voorkeur gaat naar deze oefening.
 3. Rijexamen.com
 4. Flitsende Interactieve internet Theoriecursus
 5. Theorie online ANWB: Moet je binnenkort voor je theorieexamen, maar heb je geen zin om met je neus in de boeken te duiken? Volg dan de nieuwe online theorielessen van de ANWB. Geen saaie foto's meer maar meer dan 400 bewegende animaties van verkeerssituaties. Heb je het mis? Dan gaat het ook echt mis en botst je lesauto. Vanaf € 29,95 kun je voor 4 maanden onbeperkt theorie leren en/of examens oefenen. Maar als je nu een gratis account aanmaakt, mag je een uur lang voor niks je theoriekennis testen. Kijk op www.anwbtheoriecentrum.nl
 6. Kijk op onze site bij LINKS naar meer gratis en betaalde sites om je theorie te oefenen, sommige met slaaggarantie!

Extra aanvullende informatie over de nieuwe CBR theorie-examens in Amsterdam

12-sep-2015 update 4-1-2018


Het audiovisuele klassikale theorie-examen dat in 1984 van start ging, is dus definitief ten einde. De afgelopen maanden hield het CBR op verschillende locaties in het land diverse informatiebijeenkomsten over het nieuwe ITEC theorie-examen.  Lokatie Eindhoven had de primeur van de nieuwe examens.

Compleet proefexamen voor de uitgevers van leermiddelen
Onlangs hebben de uitgevers van verkeersleermiddelen zelf een compleet examen mogen  volgen in een volledig nieuw ingericht examenlokaal.  Ze hebben de volledige stappen uitgevoerd, zoals ook een examencursist dit  zou moeten doen:  beginnende bij de aanmeldzuil en eindigend aan de opgegeven examentafel.

Zelf sturing geven aan een proces en zelf het tempo bepalen
Een groot aantal rijopleiders heeft de afgelopen maanden één van de 26 bijeenkomstenbezocht. Het CBR heeft alle vragen die door de rijschoolhouders werden gesteld beantwoord. Cursisten zijn tegenwoordig gewend zelf sturing te geven aan een proces en zelf het tempo te bepalen. Het individuele theorie- afname systeem maakt dat nu ook mogelijk bij de theorie-examens van het CBR. Deze zomer was het zover en startte het CBR met de uitrol van de nieuwe vorm van examineren. In de strip ziet u het proces stap voor stap.

CBR biedt eigentijds theorie-examen
Het CBR heeft in sneltempo het huidige theorie systeem  vervangen door een computergestuurd examensysteem. De kandidaat kan daarmee individueel en in zijn eigen tempo examen doen en gebruikt daarbij een touchscreen. De uitslag krijgt de kandidaat direct na afloop van het examen. De kandidaat kan na de landelijke invoering van het nieuwe examenafname systeem, terecht in één van de twintig theoriecentra die het CBR dan telt.

Kandidaat heeft veel keuze in dag en tijdstip van het examen
Met het nieuwe systeem zijn er geen klassikale theoriesessies meer per examencategorie. Kandidaten kunnen straks voor elke examencategorie de hele dag terecht. Zo heeft de kandidaat veel meer keuze in de dag en het tijdstip waarop hij examen doet.

Meer gemak en efficiëntie en Toekomstbestendig
Het nieuwe systeem biedt meer gemak en efficiëntie en is toekomst bestendig. Zo is het mogelijk om met het nieuwe examensysteem op termijn te werken met bewegende beelden,  waarnaar het CBR nog onderzoek doet. Vooral de gevaarherkenning zal dan drastische wijzigen. Dus geen statische foto meer, maar bewegende beelden.

Vanaf 2 januari 2018 komen onze theoriekandidaten twee nieuwe vraagvormen tegen in het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets. Het gaat hierbij om de hotspotvraag en de single-sleepvraag. Bij de hotspotvraag geeft de kandidaat antwoord op een examenvraag door het aantikken van een afbeelding. Bij de single-sleepvraag sleept de kandidaat het juiste antwoord naar een plaats in een afbeelding. Deze vraag lijkt op de sleepvraag die al eerder geïntroduceerd is.

Minder tekst nodig

Het theorie-examen blijft continu in ontwikkeling.  De afgelopen jaren zijn meer dan 2.500 vragen toegevoegd aan de vragenbank. In totaal bestaan er meer dan 5.000 vragen. Naast het uitbreiden van de databank, verandert ook de manier van vragen stellen. Zo werkt het CBR steeds minder met tekst.

Het grote voordeel van deze nieuwe vraagvormen is volgens het CBR dat er minder tekst nodig is om een vraag te stellen. ‘Dat is prettig voor al onze kandidaten’. Gemiddeld slaagt 42,7 procent voor het theorie-examen voor de auto.

Ook geschikt voor de  CCV theorie-examens
Het nieuwe examenafname systeem is niet alleen geschikt voor examens voor motor, bromfiets en auto, maar ook voor de theorie-examens van CCV (vakbekwaamheid). Die neemt CCV tot nu toe meestal schriftelijk af. Met de introductie van het nieuwe examensysteem kunnen CCV kandidaten straks bij de reguliere CBR theoriecentra terecht.

Het nieuwe theorieproces in de praktijk
Het theorie-examen kan de kandidaat reserveren via Mijn CBR of via de rijschool. De kandidaat ontvangt dan een bevestiging via de mail.   Met het reserveringsnummer in de hand (of op de telefoon) en het legitimatiebewijs meldt de kandidaat zich op de dag van het examen een kwartier voor het aanvangstijdstip bij de CBR-examenlocatie.  Bij binnenkomst in de centrale ontvangstruimte ziet de kandidaat “aan de hand van een overzichtelijke bewegwijzering”  direct welke kant hij op moet voor het theorie-examen.

Aanmeldzuil
Het eerste wat de kandidaat dan tegenkomt, is de aanmeldzuil, waar hij met zijn reserveringsnummer zelfstandig kan inloggen. De kandidaat wordt bij de aanmeldzuil gevraagd om zijn spullen in een van de lockers in de wachtruimte te stoppen, waarna hij plaats neemt in de wachtruimte. Daar zal zijn reserveringsnummer op een groot display verschijnen. Via dit display wordt de kandidaat “vlak voor het examen gaat starten” er nogmaals op attent gemaakt dat hij al zijn spullen in een locker moet bewaren (behalve zijn ID en reserveringsnummer).

Examenzaal
Als de kandidaat aan de beurt is, meldt het display dat hij zich kan melden bij de balie ‘Start theorie examen’, direct naast de ingang van de examenzaal. Daar checkt een CBR medewerker nogmaals de identiteit van de kandidaat en vertelt hem wat zijn tafelnummer is. De kandidaat kan daarna naar binnen en plaats nemen aan de opgegeven examentafel.

Voordat het examen begint

 • U logt in met uw reserveringsnummer op een touchscreen.
 • Dan wordt u gevraagd uw e-mailadres te controleren.
 • Voordat het examen echt van start gaat, doorloopt u een aantal oefenvragen.
 • Daarna begint uw examen.

Het examen maken
U beantwoordt de vraag door op het antwoord te tikken.

 • Tik op volgende om naar de volgende vraag te gaan.
 • U kunt een vraag overslaan door op volgende te tikken.
 • Tik op vorige om naar de vorige vraag te gaan.

Wat ziet u verder op uw scherm?

 • U ziet boven in uw scherm hoeveel tijd u nog heeft om uw examen te maken.
 • Onder in het scherm ziet u hoeveel vragen u nog moet beantwoorden.
 • Rechtsboven in uw scherm ziet u de icoontjes Hulpmiddelen, Markeren en Overzicht.

  Hulpmiddelen en bijlagen

  Bij sommige examens kunt u gebruik maken van hulpmiddelen. Dit is bijvoorbeeld een rekenmachine of een document zoals een wettekst. Als u op het icoontje Hulpmiddelen tikt ziet u welke hulpmiddelen er voor uw examen beschikbaar zijn.

  Als er bij een vraag een bijlage hoort dan staat dit in de vraag vermeld. U tikt dan op het icoontje hulpmiddelen en vervolgens op bijlagen. Zo ziet u de bijlagen die bij de vraag horen.

  Markeren en Overzichtsscherm

  Wilt u een vraag markeren, bijvoorbeeld omdat u de vraag later nog een keer wilt bekijken, dan tikt u rechts boven in het scherm op het vlaggetje.

  Het overzichtsscherm krijgt u automatisch te zien aan het einde van het examen. Wilt u het eerder zien? Dan tikt u rechtsboven op het overzichtsicoontje.

  In het overzichtsscherm kunt u zien welke vragen u heeft overgeslagen en welke vragen u heeft gemarkeerd. Door op een vraagnummer te tikken komt u direct bij die vraag terecht.

  Examen inleveren

  In het overzichtsscherm ziet u ook de button Examenonderdeel inleveren. Daar tikt u op als u klaar bent met uw examen. U kunt daarna niet meer terug naar dat examenonderdeel.

  Uitslag en fout beantwoorde vragen

  Nadat u uw examen heeft ingeleverd ziet u meteen de uitslag op uw scherm.
  U kunt uw fout beantwoorde vragen bekijken. De vragen die u fout heeft beantwoord ziet u in een overzicht. Tik op het vraagnummer om direct naar die vraag te gaan.
  U krijgt twee minuten de tijd om de fout beantwoorde vragen te zien.

  Examen met open vragen

  Maakt u een examen met open vragen dan krijgt u de uitslag binnen uiterlijk 6 weken thuisgestuurd.

  Geluid bij het theorie-examen (pilot)

  Vanaf 16 december kunt u bij een aantal examens ook kiezen voor geluid bij het theorie-examen. Een computerstem leest dan de vragen voor. Als u hiervan gebruik wilt maken dan krijgt u bij de intakebalie oortjes. U hoeft dit niet aan te geven bij de reservering.
  Tijdens de pilot is geluid mogelijk op alle CBR locaties.

  Theorie-examen met verlengde duur

  Kandidaten voor de categorieën auto, motor en bromfiets kunnen  gebruik maken van een verlengd theorie-examen, te reserveren via de opleider. Tijdens dit examen krijgen zij per vraag meer antwoordtijd, waardoor de totale extratijd op ongeveer 15 minuten uitkomt. Voor het examenonderdeel gevaarherkenning voor personenauto geldt dit niet.

  Het verlengde theorie-examen wordt vooral aangeboden voor kandidaten die gebaat zijn bij wat meer leestijd. Denk bijvoorbeeld aan kandidaten die licht dyslectisch zijn. De extra kosten voor het verlengde examen bedragen €10,15 bovenop het normale examentarief van €28,55.Heb je een dyslexieverklaring. Dan kun je de kosten voor de toeslag terugvragen.

Inwisselen buitenlands rijbewijs

Inwoners van de Europese Unie en een aantal andere landen* kunnen zonder meer hun rijbewijs bij de gemeente omruilen voor een Nederlands rijbewijs, maar hoeft niet. Wanneer iemand zich definitief vestigt in Nederland, dan is zijn of haar rijbewijs geldig tot tien jaar na afgifte. Dit geldt voor rijbewijzen afgegeven in de EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Voordat het buitenlandse rijbewijs verloopt moet een Nederlands rijbewijs aangevraagd worden. Is het rijbewijs afgegeven in een ander land dan hierboven, dan is het rijbewijs nog 185 dagen na vestiging in Nederland geldig.

Voor een aantal landen gelden afwijkende regels:

Rijbewijzen afgegeven in de volgende landen kun je uitsluitend omwisselen als ze geldig zijn voor de vermelde categorieën:

 • Taiwan - B - personenauto - Nederlands rijbewijs categorie B
 • Israël - B - personenauto - Nederlands rijbewijs categorie B
 • Japan - 1B - personenauto en motorfiets met meer dan 400 cm3 - Nederlands rijbewijs categorieën A en B
 • Singapore - Class 2 - motorfiets met meer dan 400 cm³ en Class 3 - personenauto - Nederlands rijbewijs categorieën A en B
 • Andorra - personenauto - Nederlands rijbewijs categorie B
 • Zuid-Korea - second class ordinary licence - Nederlands rijbewijs categorie B
 • Canadese provincie Québec – Class 5 – Nederlands rijbewijs categorie B

Voor inwoners van alle overige landen binnen en buiten Europa geldt dat een rijbewijs niet ingewisseld kan worden en moet de kandidaat dus een normaal Nederlands examen afleggen.

Voor alle duidelijkheid: De tijd van het speciale versnelde examen voor buitenlanders is in 2005 afgeschaft. De rijschool kan ook eventuele vragen hierover beantwoorden.

Gebruik hiervoor de info-email op het aanmeldingsformulier (op anonieme reacties wordt niet gereageerd). 

* EG en EER staten: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord- Ierland, Hongarije, Ierland, Italië, (Staten van) Yersey, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxembourg, Malta, Man (eiland), Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië,IJsland, Zweden, Zwitserland en Aruba.

Benieuwd naar ons slagingspercentage?

Ons slagingspercentage ligt ruim boven het gemiddelde. Wij zorgen ervoor dat elke leerling klaar is om veilig de weg op te gaan. Klik hier voor het huidige slagingspercentage op dit moment.

Slagingspercentage
Rijbewijs B

Amsterdam

Paul Feij

Eerste examens CBR

38,4%

59%

Herexamens CBR

38,2%

77,8%

Totaal CBR

38,3%

63,6%

BNOR

60,3%

100%

aangepaste rij opleiding autorijschool paul feij amsterdam zuidoost

Heb je een aangepaste rijopleiding nodig?

Mensen die te maken krijgen met een lichamelijke beperking, aangeboren, door ziekte of ongeval, wor­den in hun mobiliteit beperkt. Dit betekent dus ook een beperking in de zelfstandigheid en onafhankelijk­heid. Een aangepast rijbewijs is de eerste stap op de weg terug naar deze zelfstandigheid.

Deze opleiding verzorgen wij niet zelf, neemt u hiervoor contact op met B&S in Hoorn of Uitgeest, voor adres en link naar de aangepaste opleiding

B&S heeft bijna 30 ervaring met het aanpassen van auto's voor gehandicapten en verzorgt al jarenlang een rijop­leiding voor gehandicapten. B&S heeft hiervoor een Volkswagen Transporter T5 ingericht als lesauto. In deze auto zijn aanpassingen aangebracht zodat mensen met de meest uiteenlopende handicaps rijles­sen kunnen nemen.

Aangepaste rijopleiding